KHU VỰC

Lắp đặt truyền hình cáp Sông thu quận Hải Châu Đà Nẵng

banner khuyen mai

Hải Châu là quận trung tâm của thành phố Đà Nẵng. Quận Hải Châu là nơi tập trung chủ yếu các cơ quan ban ngành và là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị và giáo dục của Thành phố Đà Nẵng, điển hình là ủy ban nhân dân thành phố tại số 42 đường Bạch Đằng, phường Hải …

Xem chi tiết